Lietuvos Respublikos muitinė
BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO PORTALAS (BAP)

Dažnai užduodami klausimai

1. BAP Bendrieji klausimai

1.1 Kas turi registruotis BAP?
Asmeniui, pageidaujančiam naudotis muitinės elektroninėmis paslaugomis, turi būti sukurta muitinės elektroninių paslaugų gavėjo paskyra. Tokią paskyrą galima sukurti ir tvarkyti BAP priemonėmis. Muitinės elektroninių paslaugų sąrašą galima rasti https://lrmuitine.lt/web/guest/elpaslaugos ir Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234, 1 priede.
1.2 Kokiu būdu BAP nustatoma asmens tapatybė?
BAP asmens tapatybė nustatoma naudojant Elektroniniuose valdžios vartuose palaikomas priemones arba muitinės išduotu sertifikatu.
1.3 Kaip registruotis BAP?
Asmuo turi pateikti prašymą registruotis paslaugų gavėju BAP. Asmuo, kurio tapatybė patvirtinama Elektroninių valdžios vartų priemonėmis, registraciją gali atlikti savarankiškai. Asmeniui, kurio tapatybė negali būti patvirtinta Elektroninių valdžios vartų priemonėmis, pateikus prašymą BAPe, su juo susisieks muitinės atstovas.
1.4 Kas gali registruoti įmonę paslaugų gavėju BAP?
Prašymą registruoti juridinį asmenį muitinės elektroninių paslaugų gavėju turi pateikti arba juridinio asmens vadovas, arba kitas fizinis asmuo, kuriam šio juridinio asmens vadovas suteikė įgaliojimus užregistruoti juridinį asmenį muitinės elektroninių paslaugų gavėju ir būti juridinio asmens paskyros administratoriumi.
1.5 Kas yra juridinio asmens (įmonės) muitinės el. paslaugų gavėjo administratorius?
Fizinis asmuo, BAP registravęs įmonę paslaugų gavėju, tampa šio registruoto paslaugų gavėjo administratoriumi. Administratorius gali įtraukti arba pašalinti kitus paslaugų gavėjus (fizinius asmenis), kurie atstovaus įmonei, ir, jei reikia, suteikti jiems administratoriaus teises.
1.6 Kaip sužinoti, kas yra įmonės administratorius?
Kreiptis į įmonės atstovą, registravusį įmonę muitinės el. paslaugų gavėja, arba į ITPC su įmonės įgaliojimu.
1.7 Ar juridinio asmens atstovas (įmonės darbuotojas) turi registruotis BAP?
Taip. Tik BAP registruotą įmonės darbuotoją administratorius galės įtraukti į paslaugų gavėjo atstovų sąrašą.
1.8 Kas yra Naudotojo identifikavimo numeris (RIN) ir kur jį rasti?
Naudotojo identifikavimo numeris yra suteikiamas muitinės elektroninių paslaugų naudotojui (fiziniam asmeniui) po to, kai jis užregistruojamas BAP. Prisijungus prie BAP, RIN matomas ekrano žaliame fone po naudotojo vardu ir pavarde, pvz., R12345678901234567.
1.9 EORI kodas – kas tai ir kur jį gauti?
EORI kodas – ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodas – Sąjungos muitų teritorijoje unikalus identifikavimo kodas, kurį muitinė suteikia ekonominės veiklos vykdytojui ar kitam asmeniui, įregistruodama jį muitinės reikmėms. Dėl EORI kodo gavimo asmuo gali kreiptis į teritorinę muitinę el. pašto adresais:
Vilniaus TM – vilnius@lrmuitine.lt;
Kauno TM – kaunas@lrmuitine.lt;
Klaipėdos TM – klaipeda@lrmuitine.lt.
Daugiau informacijos paskelbta https://lrmuitine.lt/web/guest/804.
1.10 Kokiais atvejais privalau nurodyti EORI arba PVM kodą BAP paskyroje?
Jeigu planuojate naudotis muitinės el. paslaugomis, kurioms EORI arba PVM kodas privalomas. Pvz., EORI kodas būtinas bet kurio muitinės leidimo prašymui pateikti, o PVM kodas yra privalomas, kai planuojama teikti Intrastato ataskaitas.
1.11 Kur rasti daugiau informacijos apie BAP?
Daugiau informacijos apie BAP galima rasti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse, BAP naudotojo vadove https://bap.lrmuitine.lt, LR muitinės svetainėje https://lrmuitine.lt/web/guest/elpaslaugos.

2. Paslaugų gavėjo registravimas, prašymo pildymas

2.1 Ar registruodamas BAP juridinį asmenį turiu pateikti du prašymus: registruoti fizinį ir juridinį asmenį?
Juridinį asmenį (įmonę) galite registruoti paslaugų gavėju pateikdami vieną prašymą, jame užpildę savo (fizinio asmens) ir įmonės (juridinio asmens) duomenis. Jeigu pageidaujate, galite iš pradžių užsiregistruoti BAP paslaugų gavėju kaip fizinis asmuo, o vėliau, prisijungę prie BAP, pateikti prašymą registruoti įmonę.
2.2 Kaip galiu užregistruoti juridinį asmenį, kai aš (fizinis asmuo) esu registruotas BAP?
Jūs turite prisijungti prie BAP ir skiltyje „Paslaugų gavėjo registracija“ pateikti registruojamo juridinio asmens duomenis. Paslaugų gavėjo paskyra bus aktyvuota tik po to, kai su Jumis susisieks muitinės atstovas ir paprašys pateikti įgaliojimo kopiją.
2.3 Kokius laukus reikia įvesti pildant prašymą registruoti paslaugų gavėju?
Prašymo formoje būtina įvesti privalomus laukus, pažymėtus žvaigždute (*). Neprivalomi laukai pildomi, priklausomai nuo numatomų naudoti muitinės elektroninių paslaugų. Užsiregistravę BAP, bet kada galėsite koreguoti savo paslaugų gavėjo profilį.
2.4 Kokius papildomus asmenį identifikuojančius duomenis turiu nurodyti teikdamas fizinio asmens prašymą?
Lietuvos Respublikoje suteiktas PVM kodas nurodomas tuo atveju, jeigu jį turite (pvz., esate ūkininkas). EORI kodas arba Asmens profesinės kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimo numeris gali būti įvedami, jei tokie kodai Jums, kaip fiziniam asmeniui, yra suteikti.
2.5 Nesu Lietuvos Respublikos pilietis ir neturiu asmens kodo. Ką turiu nurodyti Asmens kodo lauke teikdamas prašymą registruoti fizinį asmenį?
Asmens kodo lauke galite įvesti užsienio valstybėje suteiktą asmenį identifikuojantį kodą. Jei užsienio valstybė Jums nesuteikia asmenį identifikuojančio kodo, asmens kodo laukelyje galite įvesti paso ar kito Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento numerį. Pateikus prašymą, su Jumis susisieks muitinės atstovas ir paprašys pateikti dokumentų, patvirtinančių nurodytus duomenis, kopijas.
2.6 Kaip man registruoti įmonę paslaugų gavėju, jei negaliu man suteiktų įgaliojimų patvirtinti per Elektroninius valdžios vartus (pvz., nesu įmonės vadovas)?
Jūs privalote turėti įmonės vadovo patvirtintą rašytinį įgaliojimą užregistruoti įmonę paslaugų gavėju ir būti įmonės paskyros administratoriumi. Pateikus prašymą BAP registruoti įmonę paslaugų gavėju, su Jumis susisieks muitinės atstovas ir paprašys pateikti įgaliojimo kopiją.
2.7 Registruodamas paslaugų gavėją nurodžiau klaidingą PVM kodą – kaip ištaisyti?
Patys to padaryti negalite. Adresu ITPC@lrmuitine.lt turite atsiųsti nustatytos formos prašymą (žr. Taisyklių 3 priedą) paslaugų gavėjo paskyroje ištaisyti duomenis, nurodydami registravimo metu nurodytą ir naują PVM kodą. Prašyme turite nurodyti paslaugos gavėjo pavadinimą (arba vardą, pavardę) ir įmonės kodą (arba Naudotojo identifikavimo numerį – RIN).
2.8 Ką daryti, jei įmonė užregistruota paslaugų gavėju, bet administratorius nebedirba įmonėje?
Adresu ITPC@lrmuitine.lt pateikite vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą prašymą (https://bap.lrmuitine.lt/bap-cas-app/pdf/Elektroniniu_paslaugu_teikimo_taisykles.pdf), nurodydami asmenį, kuriam turi būti suteiktos įmonės administravimo teisės. Būsimas administratorius turi būti registruotas BAP. Prašyme turi būti nurodytas jo Naudotojo identifikavimo numeris (RIN).
2.9 Pateikiau prašymą registruoti paslaugų gavėju. Kaip sužinoti, ar jau esu užregistruotas BAP?
Jei registravotės per Elektroninius valdžios vartus kaip fizinis asmuo, pateikę prašymą Jūs iškart turėsite prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų. Kitais atvejais su Jumis susisieks muitinės atstovas Jūsų prašyme nurodytu el. paštu ir informuos apie registraciją.
2.10 Pateikiau prašymą registruoti įmonę paslaugų gavėju, tačiau prisijungęs gaunu pranešimą „Nėra įmonių, kurioms galite atstovauti“ arba registruotos įmonės nėra atstovaujamų paslaugų gavėjų sąraše.
Tokią klaidą gausite, jei pateikėte prašymą registruoti įmonę ir paskyra nėra aktyvuota. Su Jumis susisieks muitinės atstovas Jūsų prašyme nurodytu e. paštu ir informuos apie įmonės registraciją.

3. Prisijungimo klausimai

3.1 Kaip prisijungti prie BAP, jeigu esu registruotas paslaugų gavėju?
Prie BAP galima jungtis adresu https://bap.lrmuitine.lt tapatybę patvirtinant per Elektroninius valdžios vartus arba asmeniui muitinės suteiktu sertifikatu. Asmenys, negalintys savo tapatybės patvirtinti per Elektroninius valdžios vartus (pvz., ne Lietuvos Respublikos piliečiai), prisijungimui prie BAP turi naudoti asmeniui suteiktą muitinės sertifikatą, išduotą BAP priemonėmis.
3.2 Kaip prisijungti prie muitinės elektroninių paslaugų, jeigu esu registruotas paslaugų gavėju?
Prisijungti prie muitinės elektronines paslaugas teikiančių muitinės informacinių sistemų galite prisijungę prie Vieno langelio informacinės sistemos arba pasinaudoję nuorodomis į muitinės elektronines paslaugas, kurios pateiktos adresu https://lrmuitine.lt/web/guest/elpaslaugos ir Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234, 1 priede. Prie muitinės elektroninių paslaugų jungiamasi tokiais pat būdais kaip ir prie BAP.
3.3 Ar galiu naudoti muitinės suteiktą sertifikatą prisijungimui prie BAP ir muitinės elektroninių paslaugų, nors ir turiu galimybę jungtis per Elektroninius valdžios vartus?
Jei esate registruotas BAP, prisijungęs prie BAP galite sugeneruoti ir įsidiegti sertifikatą. Tuomet kitą kartą jungdamiesi prie BAP arba muitinės elektroninių paslaugų turėsite galimybę pasirinkti, kaip jungtis – muitinės sertifikatu ar per Elektroninius valdžios vartus.
3.4 Kaip prisijungti prie BAP, kai autentifikuojuosi per banką Swedbank?
Asmuo, nukreiptas iš Elektroninių valdžios vartų portalo į Swedbank po sėkmingai atlikto tapatybės patvirtinimo, nėra automatiškai grąžinamas atgal į www.epaslaugos.lt bei į muitinės informacines sistemas. Norint prisijungti per Swedbank, po sėkmingo tapatybės patvirtinimo reikia:
  1. Swedbank puslapyje surasti Elektroninių valdžios vartų paslaugą.
  2. Pasirinkus minėtą paslaugą, asmuo turi būti nukreiptas adresu www.epaslaugos.lt.
  3. Tuo atveju, jeigu nėra įvykdomas asmens duomenų perdavimas BAP, tada:
  4. Atidaryti naują interneto naršyklės skirtuką ir įvesti portalo, teikiančios muitinės elektroninę paslaugą, adresą (pvz., https://intrastat.lrmuitine.lt).
  5. Pasirinkus prisijungti, būsite pakartotinai nukreiptas į BAP, kur reikia pasirinkti Elektroninius valdžios vartus.
  6. Jei prisijungimo laikas prie www.epaslaugos.lt dar nebus praėjęs, Jums bus parodytas perduodamų asmens duomenų langas, kuriame sutikus, būsite nukreipti į muitinės elektroninę paslaugą.
Tokia veiksmų seka taikoma ir kitiems bankams, kurie po sėkmingo tapatybės nustatymo neatlieka automatinio nukreipimo atgal į www.epaslaugos.lt.
3.5 Registravimo metu gaunu nesuprantamą programinės klaidos kodą (pvz., 579147eb-8522-475f-bdaf-40e158d78078. Ką daryti?
Prašome kreiptis į ITPC el. paštu ITPC@lrmuitine.lt, nurodant klaidos kodą.

4. Paslaugų gavėjų atstovų teisių tvarkymas

4.1 Ar įmonės vadovas visuomet yra įmonės paskyros administratorius?
Įmonės paskyros administratoriumi automatiškai tampa asmuo, užregistravęs įmonę BAP. Užregistruoti įmonę gali vadovas arba kitas įgaliotas asmuo.
4.2 Ar įmonės paskyros administratorius gali suteikti teisę atstovauti įmonei kitam asmeniui?
Įmonės paskyros administratorius BAP priemonėmis gali suteikti atstovavimo teises kitam asmeniui, tarp jų ir administravimo teises.
4.3 Ką nurodyti lauke Naudotojo identifikavimo numeris, registruojant naują paslaugų gavėjo atstovą?
Naujai pridedamas atstovas (fizinis asmuo) prieš tai turi būti registruotas BAP. Naudotojo identifikavimo numeris (RIN) yra suteikiamas muitinės elektroninių paslaugų naudotojui (fiziniam asmeniui) po to, kai jis užregistruotas BAP. Prisijungus prie BAP, jis matomas ekrano žaliame fone po naudotojo vardu ir pavarde, pvz., R12345678901234567.
4.4 Įmonės paskyros administratorius suteikė teisę atstovauti įmonei, tačiau vis tiek negaliu prisijungti prie įmonės paskyros?
Prieš pridėdamas naują atstovą, įmonės paskyros administratorius BAP turi įsitikinti, kad pasirinko įmonės (ne savo asmeninę) paskyrą. Atstovui turi būti suteiktos administravimo teisės (pažymėtas atitinkamas laukas), tik tuomet Jūs galėsite prisijungti prie įmonės paskyros.
4.5 Esu įmonės darbuotojas, įmonė įgaliojo mane teikti Intrastato ataskaitą. Ar reikalinga delegavimo sutartis su įmone?
Ne, delegavimo sutartis nereikalinga. Užsiregistruokite BAP paslaugų gavėju ir kreipkitės į įmonės administratorių su prašymu jus įtraukti į įmonės atstovų sąrašą. Administratorius Jums turi suteikti teises Intrastato prievolei vykdyti.
4.6 Ar asmuo gali sužinoti, kas yra įmonės paskyros administratorius?
Gali. Tam reikia kreiptis į įmonės atstovą, registravusį įmonę muitinės elektroninių paslaugų gavėja, arba į ITPC su įmonės įgaliojimu.
4.7 Kaip pakeisti paslaugų gavėjo administratorių BAP, jei ankstesnis administratorius įmonėje nedirba?
Adresu ITPC@lrmuitine.lt pateikite vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą prašymą (https://bap.lrmuitine.lt/bap-cas-app/pdf/Elektroniniu_paslaugu_teikimo_taisykles.pdf), nurodydami asmenį, kuriam turi būti suteiktos įmonės administravimo teisės. Būsimas administratorius turi būti registruotas BAP. Prašyme turi būti nurodytas jo Naudotojo identifikavimo numeris (RIN).
4.8 Ar įmonės darbuotojas, pavyzdžiui, buhalteris, gali registruoti įmonę paslaugų gavėju BAP?
Įmonės darbuotojas privalo turėti įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą užregistruoti įmonę paslaugų gavėju ir būti įmonės paskyros administratoriumi. Pateikus prašymą BAP registruoti įmonę paslaugų gavėju, su Jumis susisieks muitinės atstovas ir paprašys pateikti įgaliojimo kopiją.

5. Delegavimo sutarčių valdymas

5.1 Kada reikalinga delegavimo sutartis?
Kai muitinės elektroninių paslaugų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo) pageidauja įgalioti kitą asmenį (fizinį arba juridinį asmenį) jam atstovauti naudojant muitinės elektronines paslaugas. Pavyzdžiui, Intrastato prievolininkas įgalioja kitą juridinį asmenį teikti už jį Intrastato ataskaitas.
5.2 Kas inicijuoja delegavimo sutartį?
Delegavimo sutartį inicijuoja elektroninių muitinės paslaugų gavėjas, pageidaujantis įgalioti (suteikti teises BAP) kitą fizinį ar juridinį asmenį. Paslaugų gavėjo administratorius turi prisijungti prie įmonės paskyros BAP ir sukurti delegavimo sutartį.
5.3 Kokius duomenis reikia nurodyti inicijuojant delegavimo sutartį?
Įgaliojamas asmuo gali būti juridinis arba fizinis. Atitinkamai galimai galima pasirinkti, koks įgaliojamo asmens identifikavimo kodas bus įvedamas.
5.4 Kas yra paslaugų gavėjo paskyros registracijos identifikavimo numeris?
Pildant įgaliojamo fizinio asmens duomenis būtina įvesti paslaugų gavėjo paskyros registracijos identifikavimo numerį, kuris matomas fizinio asmens profilio pirmoje eilutėje.
5.5 Ar delegavimo sutarčiai pasirašyti asmuo, kuriam deleguojami įgaliojimai, turi būti registruotas BAP?
Taip. Delegavimo sutarties pasirašymas vykdomas BAP priemonėmis.
5.6 Ar delegavimo sutartis įsigalioja iš karto po inicijavimo?
Ne. Įgalioto juridinio ar fizinio asmens administratorius, prisijungęs prie paskyros BAP, turi patvirtinti delegavimo sutartį.

6. Sertifikatų tvarkymas

6.1 Kam reikalingas sertifikatas?
Asmuo, kurio tapatybė negali būti patvirtinta per Elektroninius valdžios vartus (pvz., ne Lietuvos Respublikos pilietis), prisijungti prie BAP ir muitinės elektroninių paslaugų gali naudodamas jam BAP priemonėmis išduotą sertifikatą.
6.2 Kur galiu rasti sertifikato generavimo instrukciją?
Nuoroda į Sertifikato generavimo instrukciją pateikiama sertifikato generavimo lange, kuris pasiekiamas BAP puslapyje, taip pat instrukciją rasite čia: Sertifikato generavimo instrukcija ir request.inf failas.
6.3 Ar request.inf faile pavardę galiu rašyti lietuviškais rašmenimis?
Taip, galite, tačiau išsaugant failą jį reikia išsaugoti UTF8 koduotėje.
6.4 Kodėl savo kompiuteryje negaliu įdiegti BAP sertifikato?
Įsitikinkite, kad visus diegimo žingsnius atlikote pagal instrukciją. Priežastis gali būti ir kompiuterio nustatymai arba Jūsų įmonėje taikoma saugos politika. Kreipkitės į Jūsų kompiuterį administruojančius asmenis.
6.5 Negaliu atsisiųsti sugeneruoto sertifikato, ką daryti?
Bandykite su kita naršykle. Jeigu nepavyks – siūlome kreiptis į ITPC el. paštu ITPC@lrmuitine.lt, ir nurodyti savo RIN.
6.6 Pakeičiau kompiuterį, kodėl negaliu prisijungti naudodamas BAP sertifikatą?
Jūsų sertifikatas buvo įdiegtas sename kompiuteryje, todėl reikia įdiegti sertifikatą iš naujo, naudojantis Sertifikato generavimo instrukcija. Įdiegimo metu savo kompiuteryje sertifikatą išsaugokite faile sertifikatas.pfx , kaip aprašyta instrukcijoje.
6.7 Ar galiu naudoti tą patį BAP sertifikatą keliuose kompiuteriuose?
Tą patį sertifikatą galima įdiegti keliuose kompiuteriuose. Reikalingi veiksmai aprašyti Sertifikato generavimo instrukcijos skyriuje „Sertifikato paruošimas darbui kitame kompiuteryje“.
6.8 Kur ir kaip rasti sertifikato SHA1 raktą (Sertifikato unikalus numeris, SHA-1 algoritmas, angl. Thumbprint – sertifikato santrauka), reikalingą nurodyti duomenų mainų sutarčiai su teritorine muitine MDAS sistemoje?
Programų paieškoje įveskite certmgr.msc ir paleiskite. Prie asmeninių (angl. Personal) sertifikatų susiraskite savo sertifikatą. Sertifikato savybių Išsamios informacijos (angl. Details) kortelėje susiraskite eilutę „elektroninio nykščio antspaudas“ (thumbprint) – tai ir yra reikalinga SHA1 kontrolinė suma.

7. Prieigos prie konkrečių muitinės el. paslaugų klausimai

7.1 Įmonė turi prievolę teikti Intrastato ataskaitas. Nuo ko pradėti?
Prieš pradėdama teikti Intarastato ataskaitas, įmonė turi būti registruota BAP paslaugų gavėju. Registruotis galima adresu https://bap.lrmuitine.lt/. Intrastato atskaitas gali teikti įmonę BAP registravęs asmuo arba kitas įmonės įgaliotas atstovas. Įmonės atstovas turi būti registruotas BAP paslaugų gavėju ir įmonės administratorius jam turi būti suteikęs teises Intrastato prievolei vykdyti.
7.2 Noriu teikti Intrastato atskaitą. Kaip galima prisijungti?
Intrastato ataskaitų priėmimo ir tvirtinimo paslauga prieinama adresu https://intrastat.lrmuitine.lt. Paspaudę nuorodą „Prisijungti“, turėsite patvirtinti tapatybę vienu iš pasirinktų būdų: per Elektroninius valdžios vartus arba BAP sertifikatu. Patvirtinus tapatybę Jums bus suteikta prieiga prie IDAIS sistemos.
7.3 Ar būtinai reikia turėti BAP sertifikatą, kad galėčiau teikti Intrastato ataskaitas?
BAP sertifikatas nėra būtinas. Prisijungti prie IDAIS sistemos galima per Elektroninius valdžios vartus.
7.4 Kas gali pateikti Intrastato ataskaitą?
Intrastato atskaitas gali teikti įmonę BAP registravęs asmuo arba kitas įmonės įgaliotas atstovas. Įmonės atstovas turi būti registruotas BAP paslaugų gavėju ir įmonės administratorius jam turi būti suteikęs teises Intrastato prievolei vykdyti.
7.5 Prisijungęs prie IDAIS gaunu klaidą, kad nėra įmonių, už kurias galiu pateikti Intrastato ataskaitas?
Priežasties reikėtų ieškoti BAP:
  • ar įmonė, kurios Intrastato ataskaitas turite teikti, yra registruota BAP;
  • ar esate įtrauktas į įmonės atstovų sąrašą;
  • ar įmonės BAP paskyroje yra įvestas PVM kodas.
7.6 Kodėl negaliu prisijungti prie BAP ir keisti įmonės paskyros duomenų, jei man suteikta teisė jungtis prie IDAIS?
Įmonės administratorius BAP Jums suteikė teisę atstovauti įmonei teikiant Intrastato ataskaitas, bet nesuteikė teisės administruoti įmonės duomenis BAP. Jungtis prie BAP ir redaguoti įmonės paskyrą gali tik asmuo, kuriam suteiktos administratoriaus teisės.
7.7 Ar gali įmonė BAP priemonėmis įgalioti kitą įmonę teikti už ją Intrastato ataskaitas?
Įmonė gali įgalioti kitą įmonę teikti už ją Intrastato ataskaitas. Tuo tikslu BAP priemonėmis turi būti pasirašyta delegavimo sutartis. Įmonės administratorius, prisijungęs BAP, turi sukurti delegavimo sutartį, priskirdamas veiklos profilius INTRASTAT_TARPININKAS, INTRASTAT_PRIEVOLININKAS. Įgaliotos įmonės administratorius turi prisijungti prie BAP ir patvirtinti sutartį. Tuomet įgaliotos įmonės atstovai IDAIS sistemoje galės teikti deleguojančios įmonės Intrastato ataskaitas tol, kol galios delegavimo sutartis.
7.8 Ar reikalingas EORI kodas prašymui MLS leidimui pateikti?
Taip, reikalingas visais atvejais, išskyrus prašymą EORI kodui gauti. EORI kodas turi būti nurodytas paslaugų gavėjo BAP paskyroje ir deleguojamo asmens paskyroje (jeigu yra delegavimo sutartis).