Sertifikato parengimas Windows aplinkoje

Sertifikato pasirašymo prašymo kūrimas

Sekančiuose skyriuose yra aprašyti du būdai, kaip tai galima padaryti Windows aplinkoje. Pasirinkite Jums labiau tinkantį ir sekite žingsnius toliau.

Naudojantis „Microsoft“ valdymo konsole (Microsoft Management Console)

1. Pirmiausia savo kompiuteryje pasiruoškite vietą, kurioje vėliau išsaugosite tolimesniuose instrukcijos žingsniuose sukurtą sertifikato užklausą. Adresu „Computer“ → Local Disc (C:)“ rekomenduojame sukurti katalogą „bapcrt“. Žemiau pateiktame pavyzdyje parodytas analogiškoje lokacijoje adresu „This PC“ → „Windows (C:)“ sukurtas katalogas „bapcrt“.

images/250c4b09020704d3ab5f58ebdd7171af95b6e3cbf83940c680367d0d33313eca.png

1 pav. Katalogo „bapcrt“ sukūrimas


2. Kad atsidarytumėte naudotojo sertifikatų valdymo langą,Windows Start“ juostoje įrašykite „certificates“ atlikite paiešką ir pasirinkite „Manage user certificates“.

images/5567f15882e791a35b7e47db7f7725f030150d7d09247e67a2f851524728e19b.png

2 pav. Paieška „Windows Start“ juostoje


3. Pasirinkite „Personal“ katalogą, spauskite dešinį pelės klavišą, kad iškviestumėte vidinį meniu, ir pasirinkite „All Tasks“→„Advanced Operations“ → „Create custom request“.

images/19c3384ef92be79af75552ff06977529838ef04e261903f09b8333e658014916.png

3 pav. Sertifikatų valdymo langas


4. Atsidariusiame „Certificates Enrollment“ lange spauskite mygtuką „Next“.

images/93b4c97d4de5f96dcdf8b5872913a5ba9632024a553005d8041bbca70150fcf6.png

4 pav. „Certificate Enrollment“ langas


5. Sekantis langas pasiūlys strategiją, kaip taikyti sertifikatą. „Custom Request“ pasirinkite „Proceed without enrollment policy“ ir spausti „Next“.

images/44596bd2d4bde7790080eb5a7e2d284d991f08776076c8ddf3f8df7628358875.png

5 pav. Strategijos pasirinkimo langas


6. Sekančiame žingsnyje „Template“ išskleidžiamajame meniu ir pasirinkite „(No template) Legacy key“, pažymėkite formatą „PKS #10“ ir spauskite mygtuką „Next“.

images/166873174e79ab033aff53644e96d23c65e7bdc59057d739a79b1ec2b55cd110.png

6 pav. Šablono pasirinkimas


7. Sertifikato informacijos lange išskleiskite „Details“ ir paspauskite mygtuką „Properties“.

images/7af5b92e087835556368bead4a3fb7507fa6fc878bc93467cf2de40b90304d5d.png

7 pav. Sertifikato informacijos langas


8. Atsidariusiame lange pasirinkite skirtuką „Subject“.

images/1c1757d097cf9ef944ab549977a55a7a55f0a19c34637d18823796c7311711d3.png

8 pav. „Subject“ skirtukas


9. „Type“ išskleidžiamajame lauke pasirinkite „Common name“ .

images/84935c723e3822769dc74190e36daaaec63624b4a021fcd0077d5b9d9e280d5d.png

9 pav. „Subject name“ tipo pasirinkimas


10. Lauke „Value“ nurodykite savo vardą ir pavardę ir spauskite mygtuką „Add >“.

images/a0990f253b94d4d513264a460ba78b459dc5db9f6d8495e14495c1b2da046086.png

10 pav. „Subject name“ reikšmės įvedimas


11. „Type“ išskleidžiamajame lauke pasirinkite „Given name“, lauke „Value“ įrašykite savo vardą ir spauskite mygtuką „Add >“.

images/2974b2f565ecabed07c855189ec766d3dff6f404d325015c07550f9165e6f7d4.png

11 pav. „Subject“ duomenų užpildymas


12. „Type“ išskleidžiamajame lauke pasirinkite „Surname“, lauke „Value“ įrašykite savo pavardę ir spauskite mygtuką „Add >“.

images/349e20cf6f474693f40d52e5fd5e65d03409cb79fbbdb311f7f0324119b84760.png

12 pav. „Subject“ duomenų užpildymas


13. Užpildžius „Subject name“ reikšmes, dešinėje pusėje matomi atributai CN, G ir SN.

images/b0b2017f6312394002d8539fe314a72d7f117e95f8fa801f9297fc4fa1b0a926.png

13 pav. „Subject name“ rezultatas


14. Skyriuje „Alternative name“, „Type“ išskleidžiamajame sąraše pasirinkite „Email“, lauke „Value“ įrašykite savo elektroninį paštą ir spauskite mygtuką „Add >“.

images/41a6ae3ac9c4c91360ad1611c24ec41789c228a53e081ba8b49e46e63cc99bcf.png

14 pav. „Alternative name“ duomenų užpildymas


15. Užpildžius „Alternative name“ reikšmę, dešinėje pusėje matomas el. pašto atributas.

images/ffef2451d701f646e3660b665a79c895fd69d0f4cd53c057eca24addc31ba632.png

15 pav. „Alternative name“ rezultatas


16. Pasirinkite skirtuką „Private Key“.

images/4d60fad210d4eb30cfd2c81d900e42137de3e19f0a46ae78aa73966b0c458771.png

16 pav. „Private key“ skirtukas


17. Išskleiskite „Key type“ sritį ir pasirinkite „Exchange“ reikšmę.

images/cba6537971895a09401c42267d8b6001c63054be2f83b91602109f92addfa7d5.png

17 pav. Rakto tipo pasirinkimas


18. Pasirinkus rakto tipą, reikia pasirinkti, kokiu algoritmu bus šifruojami duomenys. Tam išskleiskite „Cryptographic Service Providers“ skiltį ir įsitikinkime, kad ten yra pasirinkta tik viena reikšmė – „Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider (Encryption)“.

images/6af6e2e1a23227a0a443b41ef33d065f3a36caa2fdd6657c73bf0d3ce18970ae.png

18 pav. Algoritmo pasirinkimas


19. Galiausiai reikia nurodyti rakto dydį. Tam išskleiskite „Key options“ skiltį, „Key size“ pasirinkite "2048" ir pažymėkite varnelę ant „Make private key exportable“.

images/3a6598979e3cedfb225a0dd341b9d45cc648c7ad6364d7fdfaa7d0ecad1216c5.png

19 pav. Rakto dydžio pasirinkimas


20. Atlikę visus aukščiau minimus veiksmus, spauskite mygtuką „OK“ ir būsite grąžinti į „Certificate Enrollment“ į vedlį.

images/ba63fde8fdadae063a5dcdb76f8ca1e73e4de1428b728c4c5823969d8a14c140.png

20 pav. „Certificate properties“ lango uždarymas


21. Vedlyje spauskite mygtuką „Next“.

images/1374703f33ad68ede529ea8616d7e3436479e2a56b0f39ac4e15b945760d4088.png

21 pav. „Certificate Enrollment“ vedlys


22. Sekančiame žingsnyje reikalinga nurodyti disko vietą, kurioje norime išsaugoti sertifikato užklausą. Tam spauskite mygtuką „Browse...“.

images/77684b393b488ec42c2b15e6f94df507f7802b36cbe63c21d7ac0e07bc709500.png

22 pav. Užklausos išsaugojimo dialogas


23. Pasirinkite, kur norite išsaugoti failą.

Pastaba

Rekomenduojama failą saugoti 1. žingsnyje nurodytu adresu sukurtame kataloge bapcrt .

images/006d9afbe18624c0217169007013c273d11cfa215791d1703c290ceffd31e3df.png

23 pav. Failo išsaugojimo dialogas


24. Išsaugokite failą su CSR plėtiniu – kad tai padarytumėte, prie failo pavadinimo pridėkite „.csr“ ir „Save as type“ lauke nurodykite „All files (*.*)" reikšmę. Atlikę šiuos veiksmus, dialogo lange paspauskite mygtuką „Save“.

images/057eb86193360eee07165da5e413afce4a66b20a66dcab70cc3065bfb8f273e5.png

24 pav. Failo išsaugojimo dialogas


25. Būsite grąžinti į „Certificate Enrollment“ vedlį. Spauskite mygtuką „Finish“. CSR sugeneruotas sėkmingai ir išsaugotas į jūsų nurodytą failą.

images/cceeb459e17b65f5938d88e15a37ac427d1c5c73280eb6a392bc4ac13775031b.png

25 pav. Vedlio pabaiga

Pastaba

Tęskite sertifikato parengimą nuo skyriaus „Sertifikato atsisiuntimas ir diegimas“ .


Naudojantis komandine eilute (Command Promt)

1. Susikurkite failą „request.inf“. Failo turinys pateiktas žemiau.

Pastaba

Paruoštą „request.inf“ failą galite atsisiųsti sertifikato generavimo lange.

images/c0e940c40bb36c8c73a1c472d1d30e9259626d6b7ebe79a83f29610b1713e2e2.png

26 pav. Failo „request.inf“ atsisiuntimas prisijungusiam prie BAP naudotojui


Atsisiuntę failą, eilutėje „Subject“ vietoje „Vardenis Pavardenis“ įrašykite savo vardą ir pavardę (CN, G, SN) bei eilutėje „_continue_“ įrašykite savo elektroninį pašto adresą.

;----------------- request.inf -----------------
[Version]
Signature="$Windows NT$"
[NewRequest]
Subject = "CN=Vardenis Pavardenis, G=Vardenis, SN=Pavardenis"
KeySpec = 1
KeyLength = 2048
Exportable = True
MachineKeySet = False
SMIME = False
PrivateKeyArchive = FALSE
UserProtected = FALSE
UseExistingKeySet = FALSE
ProviderName = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"
ProviderType = 12
RequestType = PKCS10
KeyUsage = 0xa0
 
[Extensions]
2.5.29.17 = "{text}"
_continue_ = "email=el.pastas@pastas.lt"
 
[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1
;-----------------------------------------------

Pastaba

Jei BAP sistema iki šiol nesinaudojote ir neturite galimybės prisijungti per Elektroninius valdžios vartus, skaitykite skyrių „Sertifikato atsisiuntimas ir diegimas“.

Svarbu

Saugojant failą, lauke „Encoding“ būtina pasirinkti reikšmę „ANSI“.


images/4eeda8a0911b37c6c00bc6c177281badf931a9442dfa6e0559fa011f86db57c9.png

27 pav. Failo koduotės pasirinkimas


2. Atidarykite „cmd“ komandinę eilutę. Kad tai padarytumėte esamame kataloge „bapcrt“ į adreso juostą įveskite „cmd“ ir spauskite „Enter“ klavišą klaviatūroje.

images/41c3fdb7b461d733e9aa78561d9daca2ec357286405e025da2b4e479c3322626.png

28 pav. CMD atidarymas per adreso juostą


images/e0dbe1b59cdac0488331e82f1c0daee349a251356bea31e63a715877595a8205.png

29 pav. CMD eilutės langas


3. Atsidariusiame lange suveskite šią komandą:

C:\bapcrt> certreq -new request.inf request.csr

images/62c473246c9ecf2dde5860ae3f4051483c5bc8e740de10a7b03a1f0631e2ff2c.png

30 pav. Komandos įvedimo pavyzdys


Sėkmingai sukūrus „request.csr“, komandinėje eilutėje gausite atsakymą:

CertReq: Request Created

images/07a811ff66977c348f0b73f6f6c8497e5155f4059cfe0679b764cd22f60aba98.png

31 pav. Gautas astakymas


images/9bb762aeab059038749c9f8c5c4e84717b7adeefe446c2f51cec21e524f5a199.png

32 pav. Failo „request.csr“ sukūrimas

Sertifikato atsisiuntimas ir diegimas

1. Jei BAP sistema iki šiol nesinaudojote ir neturite galimybės prisijungti per Elektroninius valdžios vartus, paruoštą „request.csr“ failą siųskite el. paštu į muitinę, kai būsite to paprašytas. Gausite atsakymą su prikabintu failu sertifikatas.crt, kurį išsaugokite į susikurtą katalogą „bapcrt“.

Jeigu prie BAP galite jungtis naudojantis Elektroninių valdžios vartų teikiama tapatybės nustatymo paslauga arba jau anksčiau naudojote BAP sistemą ir galite prie jos prisijungti, skiltyje „Profilis“ spauskite mygtuką „+Pridėti naują“, modaliniame lange „Naujo sertifikato pridėjimas“ pasirinkite reikšmę „LR muitinės išduotą sertifikatą – prisijungimui prie muitinės portalų ir prieigai prie sistema-sistema būdu teikiamų muitinės el. paslaugų.“ ir spauskite mygtuką „Tęsti“.

images/02ca1102934b51164402ed353314690efe7600d24cddf2fcc5cda1aacdde6b98.png

33 pav. LR muitinės sertifikato, naudojamą prisijungimui, pasirinkimas


Failą „request.csr“ prisekite „Generuoti sertifikatą“ lange ir spauskite mygtuką „Generuoti sertifikatą“.

images/3802c68511f32cb346fbb05be8a01c7814ca03a441bc535847dc54e041718322.png

34 pav. CSR failo įkėlimo vieta


Atsisiųskite „sertifikatas.crt“ failą paspaudę mygtuką „Atsisiųsti“ iššokančiame lange arba sertifikato duomenų lentelėje. Atsiųstą failą perkelkite į katalogą „bapcrt“.

images/ec8c39c804e13685879837e083afe13a5d5a70d1fed61f72cc04d815190c06ea.png

35 pav. CRT failo atsisiuntimas

Pastaba

Sertifikatą taip pat galima atsisiųsti iš „Profilis“ sertifikatų sąrašo, pasirinkus sertifikato įrašo eilutę sąraše ir paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“. Plačiau aprašyta Sertifikato generavimas ir pridėjimas prisijungus prie portalo.

images/f4dfb894db918a6110cfcc727ab7742b62f6236d0fe7434cd62a1196545d041a.png

36 pav. Failo „sertifikatas.crt“ sukūrimas


2. Importuokite sertifikatą į naudotojo sertifikatų talpyklą. Ant failo „sertifikatas.crt“ paspauskite dešinį pelės klavišą ir atidarytame iššokančiame lange pasirinkite funkciją „Install Certificate“.

images/69b59ef9bb6db1a86bc57e941c7ed36421b9930dea5fed3a49225a5b2ded8130.png

37 pav. Sertifikato importavimas į naudotojo sertifikatų talpyklą


images/c9447a8995162a106bbfb2fda0c9ce1ff122a288d17f10951656c4ad931e0331.png

38 pav. Sertifikato importavimo vedlys: talpinimo vietos pasirinkimas


images/9095cc9bd793b526675d3b5b9b879217f0c269ce3ac682bc85e2ee2cca47e4cf.png

39 pav. Sertifikato importavimo vedlys: lokacijos specifikavimas


images/fbd13b22abed099206b449330891f17c35cb5aab0088f5c00cd8887d4bfa35fe.png

40 pav. Sertifikato importavimo vedlys: nustatymų peržiūra


images/93f0f287d3dfda4b4e14d49fd559398e69f052f629ae0b4bbe11d1a20704797f.png

41 pav. Sertifikato importavimo vedlys: informavimas apie sėkmingai baigtą sertifikato importavimą

Sertifikato paruošimas darbui kitame kompiuteryje

1. Kad atsidarytumėte naudotojo sertifikatų valdymo langą , Windows Start“ juostoje įrašykite „ certificates atlikite paiešką ir pasirinkite „ Manage user certificates “.

images/5567f15882e791a35b7e47db7f7725f030150d7d09247e67a2f851524728e19b.png

42 pav. Paieška „Windows Start“ juostoje


„Certificates“ kataloge turėtumėte matyti suimportuotą sertifikatą.

images/753e774ffbdd8fc903518e83d34b171261488187ff440f68edec1c630443a0d3.png

43 pav. Importuoto sertifikato peržiūra


6. Patikrinkite, ar sertifikatas turi atitinkamą privatų raktą. Du kartus paspaudę kairiuoju pelės klavišu ant sertifikato, turite matyti užrašą „You have a private key that corresponds to this certificate“.

images/download/attachments/45136016/crt_install-6-version-1-modificationdate-1525706775000-api-v2-effects-border-simple-blur-border.png

44 pav. Sertifikato privataus rakto patikrinimas


7. Išeksportuokite sertifikatą kartu su privačiu raktu į failą, kad galėtumėte naudoti kituose kompiuteriuose ir turėti atsarginę kopiją:

images/download/attachments/45136016/crt_install-7-version-1-modificationdate-1525706775000-api-v2-effects-border-simple-blur-border.png

45 pav. Sertifikato eksportavimas


8. Sertifikato eksportavimo vedlyje spauskite mygtuką „Next“.

images/download/attachments/45136016/crt_install-8-version-1-modificationdate-1525706775000-api-v2-effects-border-simple-blur-border.png

46 pav. Sertifikato eksportavimo vedlys


9. Pasirinkite „Personal Information Exchange - PKCS #12 (.PFX)“, varnele pažymėkite „Include all certificates in the certification path is possible“ ir „Enable certificate privacy“ ir spauskite mygtuką „Next“.

images/download/attachments/45136016/crt_install-10-version-1-modificationdate-1525706775000-api-v2-effects-border-simple-blur-border.png

47 pav. Sertifikato eksportavimo vedlys: formato pasirinkimas


10. Pažymėkite „Yes, export the private key“, kad privatus raktas būtų eksportuotas kartu su sertifikatu ir spauskite mygtuką „Next“.

images/download/attachments/45136016/crt_install-9-version-1-modificationdate-1525706775000-api-v2-effects-border-simple-blur-border.png

48 pav. Sertifikato eksportavimo vedlys: privataus rakto eksportavimas


11. Įveskite sugalvotą slaptažodį, kuriuo bus apsaugotas sertifikato privatus raktas ir spauskite mygtuką „Next“.

images/download/attachments/45136016/crt_install-11-version-1-modificationdate-1525706775000-api-v2-effects-border-simple-blur-border.png

49 pav. Sertifikato eksportavimo vedlys: slaptažodžio sukūrimas


12. Nurodykite eksportavimo vietą ir failo pavadinimą per funkciją „Browse...“ ir spauskite mygtuką „Next“.

images/f05807fb8629fb898b48e2be31c41fdde705f0ab699ec7e288b7f5f21f7fad6a.png

50 pav. Sertifikato eksportavimo vedlys: failo pavadinimo sukūrimas


13. Paskutiniame žingsnyje peržiūrėkite nustatymus ir eksportavimo veiksmus ir paspauskite mygtuką „Finish“.

images/dfc39165ef7e3d97e1cc06216963cc786d4698a767b0286c084e28e1d220e364.png

51 pav. Sertifikato eksportavimo vedlys: nustatymų peržiūra


14. Atlikę šį veiksmą, būsite informuoti apie sėkmingą eksportavimo užbaigimą.

images/download/attachments/45136016/crt_install-14-version-1-modificationdate-1525706775000-api-v2-effects-border-simple-blur-border.png

52 pav. Sertifikato eksportavimo vedlys: informavimas apie sėkmingai baigtą sertifikato eksportavimą


15. Atsiradęs failas „sertifikatas.pfx“ turi savyje jūsų sertifikatą ir jo privatų raktą. Jį lengvai galėsite importuoti kitame kompiuteryje.

images/c57ba8d0cd1f1abd8eb92f7ab3ec8ea05281672aab378bf1d0a839708eee67a1.png

53 pav. Eksportuoto failo „sertifikatas.pfx“ atvaizdavimas