Paslaugų gavėjo ir paslaugų gavėjo atstovo duomenų peržiūra


Norėdami peržiūrėti paslaugų gavėjo ir / arba paslaugų gavėjo atstovo duomenis, viršutiniame meniu pasirinkite skiltį „Profilis“.

images/00db739ba629536f5efb61e422083aba3beb202905616ccb6e9986c67ffcd04c.png

1 pav. Profilio skilties pasirinkimas


Galimi du atvejai:

  • Paslaugų gavėjo atstovas yra tas pats asmuo kaip ir paslaugų gavėjas

  • Paslaugų gavėjas ir paslaugų gavėjo atstovas yra skirtingi asmenys.