Delegavimo sutarties patvirtinimas ir atmetimas


Paslaugų gavėjui sukūrus delegavimo sutartį, įgaliotas paslaugų gavėjas turi ją patvirtinti. Nepatvirtinta sutartis yra negaliojanti.


Norėdamas patvirtinti įgaliotam paslaugų gavėjui deleguotą sutartį, administratoriaus teisę turintis įgalioto paslaugų gavėjo atstovas turi atlikti šiuos žingsnius:

1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“. Atidarytame lange pateikiamas paslaugų gavėjo kurtų ir (arba) gautų delegavimo sutarčių sąrašas. Sutartys, kurių būsena „Parengta“, laukia patvirtinimo.

2. Norėdami patvirtinti konkrečią sutartį, d elegavimo sutarčių sąraše spauskite ant delegavimo sutarties įrašo eilutės, kurios būsena yra „Parengta“. Būsite nukreipti į pasirinktos delegavimo sutarties duomenų peržiūros langą.

images/1f2705b05ae228284b80befa611c8ce5d1256288dbaea014f36ae8bf121d39dd.png

1 pav. Delegavimo sutarties pasirinkimas


3. Atidarytame lange spauskite mygtuką „Patvirtinti“:

images/f266038a076bba09c282cba3c2e3392e20730c71a40f6b1278fbaf5ae111363f.png

2 pav. Delegavimo sutarties patvirtinimas


4. Norėdami atmesti delegavimo sutartį, spauskite mygtuką „Atmesti“.

5. Atidarytame dialogo lange patvirtinkite, kad norite atmesti sutartį, paspaudę mygtuką „Atmesti“.

images/92a3c614903fcbce1ff289c05dec548215191a8a0ba2a1f581564b8acaf2e544.png

3 pav. Delegavimo sutarties atmetimas

Atmetus sutartį ji bus pašalinta iš delegavimo sutarčių sąrašo.