Delegavimo sutarties nutraukimas


Galiojančią delegavimo sutartį nutraukti gali bet kuri iš šalių. Norėdami nutraukti sutartį, atlikite šiuos žingsnius:

1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“.

2. Delegavimo sutarčių sąraše spauskite ant delegavimo sutarties įrašo eilutės, kurios būsena yra „Patvirtinta“. Būsite nukreipti į pasirinktos delegavimo sutarties duomenų peržiūros langą.

images/98e4d93b0ac0e44f6d7446c46a16ca644174002edde4d806c9a8888c9e9d5e2a.png

1 pav. Delegavimo sutarties pasirinkimas


3. Peržiūros lange spauskite mygtuką „Nutraukti“.

Pastaba: Mygtukas „Nutraukti“ yra matomas, kai delegavimo sutarties būsena yra „Patvirtinta“.

images/ed532b55a1fec3de06fafd2e65bbdfbf3a9f7fd6dde695bf91e52d2ce2e06e69.png

2 pav. Delegavimo sutarties nutraukimas


4. Atidarytame dialogo lange patvirtinkite, kad norite nutraukti sutartį, paspaudę mygtuką „Nutraukti“.

images/f27d406b2959f24038532fb7d616c41cb8c1925c2d61e1b6cf90b6707c569845.png

3 pav. Delegavimo sutarties nutraukimas

Nutraukta sutartis bus pašalinta iš „Delegavimo sutartys“ sąrašo.